Vereniging van Eigenaren gebouw G (Gaper)

Auth. Status: invalid

Deze pagina is bedoeld als bron van informatie voor de bewoners/ leden van de VvE gebouw G te Terneuzen. De officieele benaming volgens de statuten van de VvE luidt:

"Vereniging van Eigenaars Appartementsgebouw Basaltpromenade 133-153 (oneven) te Terneuzen"

kort:

VvE Gebouw G

De VvE is ingeschreven in het handelsregister onder #20164102

Naderhand zijn aan de gebouwen ook namen toegekend; de EERSTE letter van de naam is de gebouw letter. Ons gebouw heet zodoende:

Gaper in Amersfoort SandGaper

Gaper

(Sand-)Gaper

Doel VvE-G

De vereniging heeft ten doel het beheer van het gebouw en de grond en het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de eigenaars; Beheer, verzekering en onderhoud zijn de belangrijkste gemeenschappelijke aangelegenheid van de VvE.

De VvE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: # 20164102

Bewoners G


Bewoners Gebouw G
Verd.NummerNaamNummerNaam
6e # 153E.C.A. Van Hecke-Van Acker..Basaltpromenade GAPER
5e # 151M. Dekker# 149F. de Kubber
4e # 147F. Plasschaert# 145L.A. Vermeulen
3e # 143T.H.J.M. Cappendijk# 141G.D. Henderieckx
2e # 139N. van Drimmelen# 137 R. de Waal
1e # 135R. Stougie-van Eeden# 133 R. Roffel-MaasGaper....
.

Bestuur Gebouw G
FunctieNaamNummer
Voorzitter:R. de Waal # 137
Secretaris/Penningmeester:R.Stougie# 135
BestuurslidN. van Drimmelen# 139
.

Verzekeringen

De vereniging heeft onder andere als taak om het gebouw te verzekeren tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade. Deze zaken worden gedekt binnen de opstalverzekering. De premie, en ook eventuele uitkeringen, worden gebaseerd op de verzekerde herbouwwaarde. Deze herbouwwaarde is van groot belang: een te hoge herbouwwaarde leidt tot te hoge premie, terwijl een te lage herbouwwaarde kan leiden tot een schade-uitkering die niet de volledige schade dekt.

Artikel 15 lid 2 van het modelreglement 2006 luidt:

" Het bedrag van de verzekeringen wordt vastgesteld door de vergadering. Het zal wat de opstalverzekering betreft moeten overeenstemmen met de herbouwkosten van het gebouw. De vraag of deze overeenstemming bestaat, zal periodiek gecontroleerd moeten worden in overleg met de verzekeraar."

De vergadering is bij dit besluit niet vrij: het verzekerde bedrag moet aansluiten bij de herbouwwaarde. Er zijn verschillende manieren om tot een herbouwwaarde te komen. De meest zekere manier is het laten opstellen van een taxatierapport ex art. 7:960 BW [1] (voormalig art 275 WvK).

Als aan een erkend taxateur gevraagd wordt de herbouwwaarde te taxeren, en dit taxatierapport wordt aan de verzekeraar overlegd, dan garandeert de verzekeraar dat op dat moment geen sprake van onderverzekering is. Wordt bovendien een indexclausule in de polis opgenomen, die ervoor zorgt dat de verzekerde waarde jaarlijks meestijgt met de bouwkosten, dan geldt die garantie voor zes jaar. Feitelijk betekent dat, dat eens per vijf-zes jaar een taxatie uitgevoerd moet worden, om onderverzekering uit te sluiten.


Home.Historie
Icons..
...