Blik brouwen

Hierbij wordt uitgegaan van vooraf klaargemaakt mengsel van gehopte mout, kant en klaar voor vergisting. De blikken zijn in principe voor 10L bier.

Voordeel

geen brouwketel

geen gasbrander

geen rommel van uren wort/ hop koken

Nadeel

geen keuze in hop en mout of mout mengsels

geen beinvloeding door het maisch process

Voorbereiding

Desinfecteren het gistvat. Maak hiervoor een desinfecterende oplossing aan. Voor een eerste reiniging het vat goed uitspoelen met heet water en een chloorhoudend reinigingsmiddel (Chemipro Caustic of goedkope dunne bleek) gebruiken voor hardnekkig zichtbaar vuil. Als je de spullen schoon en droog bewaard, is het niet noodzakelijk een chloorhoudend reinigingsmiddel voor je brouwapparatuur te gebruiken. Ga niet aan de slag met een schuursponsje omdat je daarmee krassen in het plastic kunt maken. Om krasjes te voorkomen doe je er ook goed aan geen scherpe voorwerpen in het vat te bewaren. Het beste doe je er aan het vat enkel en alleen te reserveren voor het vergisten van je bier.

Reinigen en desinfecteren met het milieuvriendelijke Chemipro Oxi

Voor het desinfecteren kun je zowel Chemipro Caustic als Chemipro Oxi gebruiken. Chemipro Oxi is aanmerkelijk milieuvriendelijker dan Chemipro Caustic. Daar staat tegenover dat de Caustic variant veel agressiever micro-organismen te lijf gaat. Echter als je je spullen droog en schoon bewaard kunnen zich weinig micro-organismen ontwikkelen. Voor het desinfecteren hoef je het vat niet helemaal te vullen met oplossing. Een laagje van 10 cm oplossing is voldoende. Sluit het vat goed door het deksel van het vat aan te draaien. Leg het vat plat en rol deze een paar maal over de grond. Wacht een minuut en herhaal deze actie 2 keer. Draai het deksel van het vat en giet de oplossing in een afwasbak. Spoel het vat grondig na met schoon water en herhaal dat een keer. ( Het naspoelen zou bij het gebruik van Chemipro Oxi niet nodig zijn. Toch is het beter dit wel te doen). Een restantje desinfecteermiddel in het vat geeft een nare smaak. De opgevangen oxi-oplossing kun je gebruiken voor een andere desinfectie tijdens het brouwen. Je kunt de oplossing niet langer dan een dag bewaren.

Vul het vat nu met 2 liter leidingwater van ongeveer 15C. Sluit nu het vat af en zet het onder handbereik weg. Leg in de bak met het restant van het desinfecteermiddel een eerder schoongemaakte grote rvs lepel (bijvoorbeeld een grote opscheplepel). Laat deze lepel een paar minuten in het desinfecteermiddel liggen, spoel hem af en leg hem op een schoon bord. Vul een pan met water en zorg er voor dat het water in de pan niet overloopt als je het blik er in zet. Verwarm het water in de pan totdat het kookt. Draai dan het gas uit.

Zorg er voor dat er ook een ander pannetje met een liter heet water klaar staat. Leg ook alvast een paar schone pannenlappen klaar. Ten slotte was je even je handen.

Moutextract oplossen

Open het blik met moutextract. Eventueel kun je de blikopener vooraf desinfecteren door deze eerst 5 minuten te koken en daarna nog even in de bak met desinfecteermiddel te leggen (blikopeners zijn nu eenmaal niet de meest schone instrumenten). Zet het geopende blik in een pan met heet water. Laat het 5 minuten opwarmen. Roer door het moutextract met de gedesinfecteerde metalen of plastic lepel (hout kun je niet goed desinfecteren). Houd zo nodig het blik vast met een pannenlap. Verwarm de pan zo nodig (niet laten koken) wacht een minuut of 2 en roer nogmaals. Als het goed is, is de taaie massa nu wat vloeibaarder. Giet voorzichtig de inhoud van het blik in het gistingsvat. Spoel het blik na met een halve liter warm water uit het andere pannetje. Roer met de lepel in het blik. Giet de inhoud van het blik in het gistvat. Herhaal dit met de resterende halve liter warm water. Sluit het gistvat af en zwenk met het vat zodat het moutextract zo veel als mogelijk is oplost in het water dat al in het vat zat. Voeg nu het restant van de benodigde hoeveelheid water koud toe. Zwenk weer met het vat voor de vermenging van het water met de oplossing in het vat. Met de hoeveelheid water die je toevoegt kun je varieren. Door wat minder water toe te voegen krijg je een zwaarder bier. Als je graag wat meer bier wilt hebben kun je meer water toevoegen. Het spreekt voor zich dat je dan een bier krijgt met een lager alcoholgehalte. De meeste fabrikanten geven aan binnen welk bereik de hoeveelheid water kan liggen.

Bij een aantal blikken dient volgens de fabrikant suiker toegevoegd te worden. Dat kunnen we doen voor de vergisting zoals voorgeschreven door de fabrikant, maar nog beter kun je dat doen na de hoofdgisting. Het bier gist dan wat verder door waardoor het vaak wat pittiger van smaak wordt (iets meer alcohol en de bitterheid komt een beetje meer naar voren). Om te weten hoe zwaar je bier geworden is (zie hierna) moet er dan wel gerekend worden. Overigens is voor het berekenen van het begin SG als je later suiker toevoegt een rekenblad gemaakt zie hierna bij: Gecorrigeerd begin SG uitrekenen.

Monstername

Een monster van de opgeloste wort, gekoeld tot 20 C, nemen, en wegzetten.

Gist toevoegen

Strooi de gist zo over de oplossing (het zogenaamde hydrateren, het weken van de gist in lauw water, is niet noodzakelijk). Sluit het gistvat, en sluit het af met een waterslot.

Vergisting

Voer de gehele vergisting inclusief de nagisting/lagering uit onder waterslot. Dat heeft als voordeel dat er geen ongedierte bij je bier kan komen maar ook dat er geen contact is met de buitenlucht waardoor je jongbier kan gaan oxideren. Het incidenteel verwijderen van het deksel met het waterslot, om bijvoorbeeld de zwaarte van het jongbier te bepalen, kan niet zo veel kwaad. Doe dat echter niet te vaak. Je kunt ook gewoon in het gistvat kijken als je waterslot een dag na toevoeging van de gist helemaal niet werkt. Kijk je tegen een glad donker oppervlak aan dan is de vergisting niet begonnen. Zie je echter schuim en bruine vlekken op de vloeistof of tegen de wand van het vat dan weet je dat de vergisting gelukkig begonnen is maar ook dat je gistvat niet goed afsluit en de gevormde koolzuur niet via het waterslot het vat verlaten heeft. Om de vergisting te kunnen volgen maar ook om oxidatie te voorkomen doe je in dat geval er goed aan op zoek te gaan naar een gistvat dat wel goed afsluit.

Vergistingstemperatuur

Zet het vat op een plek waar het zo ongeveer 18 tot 20 C is. (Dus niet bij 25 C zoals in sommige gebruiksaanwijzingen staat. Als je bij die temperatuur vergist krijg je vaak onaangename bijsmaakjes.) Probeer een plek te vinden met weinig schommelingen in de dag- en nachttemperatuur. Houd er rekening mee dat de temperatuur in het gistvat oploopt als de vergisting echt op gang gekomen is.

In het geval je een ondergistend bier wilt bouwen zoals een pilsener zul je moeten beschikken over een gist die daarvoor geschikt is. Dergelijke gist werkt in de regel het beste tussen de 10 en 14 C. Zonder aanvullende apparatuur kun je een dergelijk bier alleen brouwen in de wintermaanden in een ruimte waar het zo'n 12 C is. Houd er rekening mee dat ondergistend bier veel langer vergist dan een bovengistend bier en dat je 2 keer zo veel gist nodig hebt.

Een koelkast waarbij je de temperatuur heel precies kunt regelen zoals hiervoor besproken is ideaal. Zo'n koelkast is zowel voor boven- als ondergistend bier heel erg nuttig. De gemiddelde beginnende brouwer zal echter een tijdje wachten met een dergelijke aanschaf.

Dichtheidsbepaling

Bepaal de zwaarte van het wort monster. We gebruiken hiervoor een hydrometer. Laat de hydrometer voorzichtig in de vloeistof zakken en draai hem even om aanhangende (lucht)belletjes los te maken. Wacht een paar tellen en lees dan de hydrometer af. Dat doe je door de waarde te bepalen die je op de steel kunt aflezen net boven het vloeistofniveau. Gebruikelijk is het om voor het aflezen de zogenaamde SG-schaal te gebruiken. Bij deze schaal is het gebruikelijk dat de waarden liggen tussen de 1030 en 1100. Dit wordt ook wel genoteerd als 1.030 en 1.100. De zwaarte kan ook worden uitgedrukt in graden Brix of graden Plato. De waarden liggen dan tussen de 7 en 25.

Vergistingsprocess

Tijdens de hoofdgisting komen er bruine plekken op het gistend bier. Na het sluiten van het vat is het grote wachten begonnen. Na een aantal uren gaat, als het goed is, het waterslot werken. Maar het kan ook zijn dat het een halve dag duurt voordat het waterslot werkt. Het een en ander is afhankelijk van de zwaarte en temperatuur van het wort, de hoeveelheid toegevoegde gist, de leeftijd van de gist en de gistsoort. In een enkel geval duurt het een volle dag en zelfs nog wat langer voordat je iets merkt. In dat geval heb je te weinig gist toegevoegd of was de gist niet vers genoeg. Maar het kan ook zijn dat het waterslot niet werkt omdat het gistvat niet goed afsluit. Ter voorkoming van infecties en oxidatie kun je het beste het gistvat zo veel mogelijk dicht laten. Als je echt twijfelt of het wort wel aan het gisten geslagen is kun je even kijken. Schuimvorming met bruine vlekken op het schuim wil zeggen dat de vergisting gewoon op gang is gekomen.

De duur van de hoofdgisting kan sterk varieren afhankelijk van de vergistingstemperatuur, de zwaarte van het bier, gebruikte gist, de hoeveelheid en vitaliteit van de toegevoegde gist. Voor alle duidelijkheid de hoofdgisting is de heftige vergisting die gevolgd wordt door de rustigere nagisting ook wel lagering genoemd.

Bij bovengistende bieren duurt de hoofdgisting tussen 2 dagen tot een week. In een enkele uitzondering kan de hoofdgisting zich voortslepen tot 2 weken. Maar meestal is de hoofdgisting na 3 tot 4 dagen afgelopen. In het geval je ondergistend bier brouwt met de daarbij behorende vergistingstemperatuur moet je rekening houden met een langere vergistingstijd.

Late suiker toevoeging

Na verloop van tijd zul je merken dat het waterslot minder werkt. De hoofdgisting loopt ten einde. Dit is het moment waarop je door de fabrikant voorgeschreven suiker kunt toevoegen voor zover je dat nog niet eerder gedaan had. Het beste doe je dat door de suiker eerst op te lossen in kokend water. De hoeveelheid water dient 2 keer het gewicht te zijn van de suiker. Kook zo'n 5 minuten en laat de oplossing in met een deksel of een groot stuk aluminiumfolie op de pan 10 minuten afkoelen. Giet vervolgens de oplossing voorzichtig in je vergistingsvat. Deze suikers zullen snel omgezet worden in alcohol en koolzuur. Er ontstaat opnieuw een heftige vergisting en het absoluut noodzakelijk dat je een royaal gistvat hebt in verband met de grote schuimvorming.

Gecorrigeerd begin SG uitrekenen

Om het begin SG inclusief de suikergift uit te rekenen moeten we nu een wat lastige berekening uitvoeren. Allereerst moeten we het volume (Vv)en het begin SG weten voor de start van de vergisting (SGv). En verder moeten we de hoeveelheid suiker (S) en het volume van het water waarin we het suiker opgelost hebben (Vs) genoteerd hebben (tijdens het koken verdampt er natuurlijk water maar dat verwaarlozen we voor het gemak).

( ( ( ( ( ( SGv - 1000/4 ) * Vv * 10 ) + S ) * 40 / (Vv + Vs ) ) ) + 1000

Excel rekenblad gemaakt

Nagisting/lagering

Als de hoofdgisting afgelopen is en ook de eventueel later toegevoegde suiker vergist is, wordt het tijd om het bier over te hevelen voor de nagisting. Voor alle duidelijkheid het waterslot hoeft zeker niet helemaal stil te vallen voordat je overhevelt. Het overhevelen is overigens niet per se noodzakelijk. Je kunt het bier ook gedurende de nagisting in het gistvat laten zitten.

De nagisting (de rustige vergisting na de hoofdgisting) vindt namelijk ook plaats als je het bier niet overhevelt. Tijdens de nagisting worden de laatste suikers vergist en vinden er omzettingen plaats van door de gist gevormde stoffen. Dit komt de smaak van het bier ten goede. Overhevelen doen we om een paar redenen. Allereerst om een grote hoeveelheid g ist kwijt te raken. Deze gist is niet meer actief en na verloop van tijd gaat deze gist uiteenvallen. Hierdoor komt de inhoud van de cellen vrij. Dat kan smaakafwijkingen geven en zorgen voor een verminderde schuimhoudbaarheid. Als de nagisting/lagering niet langer duurt dan 2 weken hoef je daar niet zo bang voor te zijn.

Een andere reden is dat je gistvat ongeveer twee keer zo groot moet zijn als de hoeveelheid wort die je er in vergist. Tijdens de heftige gisting wordt veel schuim gevormd. De ene gist doet dat meer dan de andere. Om te voorkomen dat het schuim door het waterslot heen komt moet het gistvat groot genoeg zijn. Die grote ruimte boven het jongbier is echter een risico als de vergisting is afgelopen en geen koolzuur meer gevormd wordt. Het koolzuurgas dat boven het jongbier zit kan des nachts afkoelen. Hierdoor krimpt het volume en wordt er lucht van buiten aangezogen. Deze lucht zorgt voor oxidatie van het jongbier. In de praktijk kan dit verschijnsel reuze meevallen als je het bier niet te lang laat staan na de hoofdgisting. Tijdens de nagisting wordt immers ook nog wat koolzuur gevormd en gaan er zo nu en dan gasbelletjes door je waterslot. Verder is het goed om na te gisten in de ruimte waar het verschil tussen de dag- en nachttemperatuur niet te groot is. Een plek in een bijkeuken of een niet verwarmde slaapkamer heeft daarom de voorkeur boven een onverwarmd schuurtje. Een dekentje om het gistvat voor de avond kan ook werken. Het mooiste is het gebruik van een koelkast zoals hiervoor al beschreven. Met de eerder genoemde thermostaten kun je elke gewenste temperatuur instellen en heb je optimale controle over de vergisting.

Als je er voor kiest om het bier over te hevelen naar een mandfles of een plastic jerrycan (omdat plastic zuurstof doorlaat heeft glas de voorkeur) doe je er goed aan mandfles of jerrycan te gebruiken die net wat meer inhoud heeft dan het aantal liters jongbier dat je wil laten nagisten. De mandfles hoeft niet volledig vol te zitten er kan nog sprake zijn van enige schuimvorming afhankelijk van de gebruikte gist. Vul de mandfles ook niet op met water. Dat is niet nodig, enige vrije ruimte kan geen kwaad.

Einde nagisting/lagering

Als het waterslot niet meer werkt is het tijd om te bottelen. Maar voordat je daaraan begint doe je er goed aan om het soortelijk gewicht (SG) te meten. Je moet er namelijk zeker van zijn dat alle vergistbare suikers ook daadwerkelijk vergist zijn. Bottelen met te veel vergistbare suikers leidt tot exploderende bierflesjes. Meet het SG na 2 dagen opnieuw. Als het SG niet gedaald is kun je bottelen. Als het goed is, is de vergistingsgraad dan 70 tot 85%. Voor het berekenen van de vergistingsgraad wordt verwezen naar de excel file.

Helemaal zeker ben je dat alle suikers vergist zijn als je een monster van het bier hebt genomen. Bepaal het SG en zet het monster op een goed warme plek weg. Beweeg regelmatig met het monster. Bepaal na 2 tot 3 dagen opnieuw het SG. Als het goed is, is de SG-waarde niet gedaald.

Voor alle duidelijkheid: het bier hoeft niet helemaal helder te zijn als je gaat bottelen. Meestal wordt het bier wel helderder als je het wat langer laat staan maar daar hoef je niet op te wachten. Vaak wordt een bier pas helemaal helder nadat je het gebotteld hebt. Als je het bier lang in de nagisting laat staan kun je problemen krijgen met de hergisting op de fles. Wacht daarom niet te lang met het bottelen. In de regel is een nagisting van 2 tot 3 weken ruim voldoende.

Eind-SG bepalen

Meestal zakt het SG tijdens de nagisting maar een paar waarden. Bijvoorbeeld van 1016 naar 1014. Door de gevormde koolzuur kan de meting niet juist zijn. Koolzuurbelletjes hechten zich aan de wand van de hydrometer en liften de meter ophoog. Ontdoe daarom je SG-monster van koolzuur. Dat doe je door het monster in een grote fles te doen en er mee te schudden. Schud een paar keer en meet daarna het monster.

Alcoholgehalte

Aan de hand van het begin SG en het eind SG kun je het alcoholgehalte berekenen. Let wel dit is een benadering van het alcoholgehalte. Het werkelijke alcoholgehalte kan enigszins afwijkingen. Voor de berekening wordt de volgende simpele formule gebruikt:

Alcohol% = (Begin SG - eind SG) * 0,134

Houd er rekening mee dat het alcoholgehalte nog een beetje hoger uit kan gaan vallen door de hergisting op de fles.

Flessen schoonmaken

Gedurende de periode van de nagisting/lagering kun je al flessen gaan schoonmaken. Het beste kun je gebruik maken van flessen die je zelf uitgeschonken hebt. Flessen die je bij de slijter haalt zijn vaak heel vies van binnen en daardoor moeilijk schoon te maken. Direct na het uitschenken spoel je de flessen twee maal goed uit met lauw water. Verzamel de uitgespoelde flessen in een aparte krat. Verwijder de etiketten van de flessen door deze in een emmer te zetten met warm/lauw water. Na een 10 minuten kun je de etiketten verwijderen. Borstel de lijmresten van de flessen af. Het verwijderen van de etiketten is niet alleen nodig omdat zelfgebrouwen bier met een commercieel etiket er niet uitziet maar ook om de flessen van al het organisch materiaal te ontdoen. Door papier, lijmresten en vervuiling in de fles werken reinigings- en desinfecteermiddelen minder effectief.

Voor flessen die niet helemaal schoon zijn kun je het beste chemipro caustic gebruiken. Dit middel reinigt en desinfecteert in een handeling. Dit zeer effectieve middel is een chloorhoudend middel en daardoor milieubelastend. Minder effectief voor het schoonmaken van flessen is chemipro oxi. Dit middel is wel milieuvriendelijk. Naast de twee genoemde chemipro producten kun je ook een sulfietoplossing gebruiken waaraan citroenzuur is toegevoegd. De flessen moeten dan wel schoon zijn omdat sulfiet geen reinigende werking heeft.

Dompel de flessen geheel onder in het gekozen desinfecteermiddel. Op die manier weet je zeker dat de gehele fles aan de binnenkant gedesinfecteerd wordt. Bij het gebruik van chemipro caustic is het noodzakelijk twee maal goed na te spoelen met schoon leidingwater. Bij chemipro oxi en een sulfietoplossing is dat niet noodzakelijk.

Zet de flessen ondersteboven weg in een krat. De flessen kunnen zo goed uitlekken en er kan geen vuil in de flessen vallen. Desgewenst kun je het krat afdekken. De schoongemaakte flessen kun je zo zonder problemen een paar weken laten staan voordat je ze nodig hebt bij het bottelen.

Bottelen

Na de nagisting/lagering moet het bier gebotteld worden. Om voldoende koolzuur in het flesje te hebben moet je suiker toevoegen aan het bier. Het koolzuur dat tot nu toe gevormd is, heeft steeds kunnen ontsnappen via het waterslot. Door het flesje te sluiten kan het koolzuur niet meer weg en wordt het koolzuur opgenomen in het bier. De toegevoegde suiker geeft geen zoete smaak aan het bier maar koolzuur en wat alcohol. De hoeveelheid suiker die je moet toevoegen is afhankelijk van de temperatuur tijdens de nagisting/lagering, het biertype en je persoonlijke smaak. Bij een koude nagisting hoef je in de regel minder suiker toe te voegen dan bij een warme nagisting. Engelse biertypen hebben maar weinig koolzuur, een tripel en weizen daarentegen zijn meestal rijk voorzien van koolzuur. Als leidraad geldt dat je tussen de 4 en 7 gram suiker per liter moet toevoegen. Sommige brouwsoftware kan je helpen de juiste hoeveelheid te bepalen.

Overhevelen voor het bottelen

Voorafgaande aan het bottelen doe je er goed aan het over over te hevelen naar een andere emmer. Het voordeel hiervan is dat je tijdens het bottelen niet hoeft op te letten of je te veel gist meeneemt in je flessen. Het overhevelen kun je het beste doen met een hevel met een zogenaamde antidroesemkop. Het idee daarachter is dat je het bier overhevelt zonder dat er gist meegenomen wordt. Overigens kan het meehevelen van een klein beetje gist geen kwaad en is zelfs gewenst. Maar houd het wel beperkt.

Sommige gistvaten zijn voorzien van een kraantje onderin het gistvat. Je kunt het bier ook overhevelen via dit kraantje. Laat het bier niet kletteren maar maak een slang aan het uiteinde van het kraantje dat zodanig lang is dat deze op de bodem van het de opvangemmer ligt. Omdat die kraantjes een paar centimeter boven de bodem zitten kun je in dat geval blijft er een laag in het vat achter. Door het vat schuin te zetten kun je deze laag bier alsnog uit het vat halen. Kijk daarbij steeds in het vat. Als er gist begint mee te komen zit je het vat recht waardoor de hevelwerking gestopt wordt.

Het kraantje in zo'n vat kan ook gebruikt worden voor het nemen van monsters. Om infectiegevaar tijdens het bottelen te voorkomen doe je er goed aan het kraantje na elk gebruik uit te spoelen met een 70% spiritsoplossiong. Een spuitfles is daarbij bijzonder handig.

Extra suiker voor de hergisting

Tot nu toe hebben de het gevormd koolzuur steeds laten ontsnappen via het waterslot. Door het uitvoeren van een hergisting in een afgesloten fles krijg je koolzuur in je bier. De hoeveelheid suiker die je daarvoor nodig hebt is 4 tot 7 gram per liter bier dus niet per fles! Voor de hergisting kun je het beste kristalsuiker gebruiken. Eventueel kun je glucose (wordt verkocht als dextrose) gebruiken, deze suiker is wel veel duurder dan kristalsuiker. Rietsuiker of basterdsuiker geven bijsmaakjes die niet altijd gewenst zijn.

Toevoegen van de benodigde suiker

De voorkeur geniet het oplossen van de totale hoeveelheid suiker en deze oplossing vermengen met het bier. Dat vermengen doe je door eerst de suikeroplossing in een schoon en gedesinfecteerd bottelvat te gieten. De suikeroplossing mag niet te dik zijn omdat anders de vermenging niet goed verloopt. Vervolgens hevel je het te bottelen bier over in het bottelvat. Het is handig als onder in het bottelvat een kraantje zit zodat je van daaruit het bier kunt bottelen. Het voordeel van deze methode is dat je heel precies de hoeveelheid bottelsuiker kunt sturen. Bij een goede vermenging heeft elk flesje evenveel koolzuurdruk. Ook is deze methode handig als je flessen met verschillende inhoudsmaten bottelt.

Bottelgist toevoegen ?

Naast de suiker hoef je geen extra gist toe te voegen tijdens het bottelen onder voorwaarde dat het bier niet te lang gelagerd heeft (maximaal 3 weken).Indien je er toch voor kiest gist toe te voegen, houd dan de hoeveelheid beperkt. Hoe meer gist je toevoegt des te meer gist je onder in de fles zult gaan krijgen. Hierdoor kun je een gistachtige/zwavelachtige smaak krijgen.

Bottelen

Bij het bottelen kun je gebruik maken van een zogenaamd vulpijpje. Dat is een simpel plastic pijpje met een vlottertje met een pinnetje aan de onderkant. Het bier stroomt alleen door het pijpje als het pinnetje tegen de bodem van de fles of de rand van de fles komt. Dat laatste is handig voor het verder afvullen van een flesje. Jammer genoeg kan het per ongeluk tikken van het pinnetje tegen de hals van de fles ook zorgen voor knoeierij. Doordat het flesje met zo'n vulpijpje van onderen gevuld wordt, wordt de kans op zuurstofinslag en overschuimen beperkt en dat is een duidelijk pluspunt.

Vulhoogte

De flesjes moeten tot zo'n 2 cm onder de flesopening worden gevuld. Bij deze vulhoogte heb je de minste kans dat een fles explodeert in het geval er om welke reden dan ook te veel vergistbare suiker in het flesje zat bij het bottelen.

Hergisting op de fles

Het kan een paar weken duren voordat op het bier voldoende koolzuur zit. Om te zorgen dat de hergisting op de fles goed op gang komt moet je het bier op kamertemperatuur en liefst nog een paar graadjes hoger (21 tot 22 C) wegzetten. Controleer na een dag of 10 of er voldoende koolzuur in het bier zit (proost). Als dat niet het geval is laat je het bier nog een week staan alvorens opnieuw te controleren. Door het bier te vroeg koud weg te zetten zal het bier weinig koolzuur hebben en wat zoeter smaken dan bedoeld door de nog niet vergiste bottelsuikers.

Eventueel kun je daags na het bottelen (en ook een paar dagen later) even met de flessen op hun kop schudden. Dit is zeker aan te bevelen voor het geval je de suiker met een lepeltje hebt toegevoegd. Door te schudden zorg je er voor dat de suiker en de gist in het flesje goed vermengd worden.

Wachten

Na het bottelen komt het moeilijkste deel van het zelf brouwen van bier. Je moet even een paar weken tot een maand of twee wachten tot het bier voldoende uitgerijpt is om er van te genieten. Maar wacht zeker niet te lang met het drinken van je bier. De meeste bieren smaken beter als ze wat verser zijn. Overigens kun je het bier het beste donker en koud bewaren. Bij een hogere temperatuur veroudert het bier sneller en licht zorgt voor een smaakafwijking.


Home.Historie
Icons..
...